Contact

Mesologie Praktijk “Beltane” werkt samen met Paramedischcentrum Oss.

http://www.paramedischcentrum-oss.nl/ voor meer informatie.

Paramedisch centrum Oss is gevestigd aan:

Opaalweg 94
5345 SB Oss
Tel: 0412-760410

mesologie@paramedischcentrum-oss.nl

Gerjanne Tharner:

Telefoonnummer: 06 48 27 80 52
E-mail: beltane@kpnmail.nl